Memoriał Wojtka Kozuba - bieg na Babią Górę
REGULAMIN
   
 

  Memoriał Wojtka Kozuba - bieg na Babią Górę - VIII EDYCJA


REGULAMIN

IDEA
Najważniejszym celem imprezy jest uczczenie pamięci Wojtka Kozuba.
Celem dodatkowym jest pokazanie terenów Gminy Zawoja jako obszaru atrakcyjnego do uprawiania sportu oraz aktywnej turystyki.
Głównym elementem imprezy jest bieg na Babią Górę oraz pokaz slajdów.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie im. Wojtka Kozuba - Paulina Kozub-Chwastek oraz Przyjaciele Wojtka

PARTNERZY
Urząd Gminy Zawoja www.zawoja.pl
Babiogórski Park Narodowy www.bgpn.pl

TERMIN i MIEJSCE
14 września 2019 (sobota)
START I META: Zawoja Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)
BIURO ZAWODÓW: Karczma DZIKA CHATA (dawn. STYRNOL) (biuro zawodów, posiłek po biegu, rozdanie nagród)

TRASA
DŁUGOŚĆ: ok. 13,74 km
SUMA PRZEWYŻSZEŃ: +966,5/-966,5 m
START: Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) – Górny Płaj – Markowe Szczawiny – przełęcz Brona – Babia Góra (Diablak) - Kępa – Sokolica – przełęcz Lipnicka (Krowiarki)
Bieg będzie odbywał się znakowanymi szlakami turystycznymi z zachowaniem regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Lista wyposażenia obowiązkowego uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych i wysłana zostanie w Komunikacie Startowym na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.
Wyposażenie obowiązkowe w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (śnieg, porywisty wiatr, niska temperatura):
• Długie spodnie (lub getry biegowe) lub kombinacja getry 3/4 wraz z długimi skarpetami - ważne, aby cała noga była przykryta
• Koszulka\bluza z długim rękawem
• Czapka lub chusta typu buff
• Rękawiczki
• Folia termiczna NRC
• Telefon komórkowy naładowany z zapisanym numerem alarmowym GOPR 985
• Kurtka (wiatrówka) - opcjonalnie


KLASYFIKACJA
Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w następujących kategoriach:
- OPEN - generalnej kobiet i mężczyzn
- Senior I - kobiety i mężczyźni /18-29 lat/
- Senior II - kobiety i mężczyźni /30-39 lat/
- Masters - kobiety i mężczyźni /powyżej 40 lat/

PROGRAM
Rejestracja zawodników i odbieranie numerów startowych w biurze zawodów 9:00-12:00
Zapisy zawodników w bazie zawodów (w miarę wolnych miejsce) 9:00-11:00
Start 13:00
Zamknięcie trasy 16:00
Zakończenie 16:30

ZGŁOSZENIA
Limit: 200 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, zgłoszenie staje się ważne po dokonaniu wpłaty na konto bankowe (patrz niżej). O pierwszeństwie decyduje kolejność wpłat. W terminie 7 dni od daty zarejestrowania poprzez formularz zgłoszeniowy, przy braku wpłynięcia opłaty startowej, Organizator ma prawo usunąć dane osoby zarejestrowanej z bazy danych.
W przypadku, gdy limit uczestników nie zostanie osiągnięty, będzie istniała możliwość zapisów w dniu zawodów (ze względów technicznych bezwględnie w godzinach 9:00 - 11:00). Jednocześnie w przypadku zapisu w dniu zawodów Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.
Termin zgłoszeń upływa 12 września 2019.

WPISOWE
W terminie 20 czerwca - 31 lipca 2019r. wpisowe wynosi 60 zł
W terminie 1 sierpnia - 31 sierpnia 2019r. wpisowe wynosi 80 zł
W terminie 1 września - 12 września 2019r. wpisowe wynosi 110 zł

Opłata startowa zawiera wstęp do Babiogórskiego PN, która dla zawodników wynosi 20zł.
Przekazanie pakietu startowego innej osobie jest możliwe za dodatkową opłatą 20zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Organizatora:

Stowarzyszenie im. Wojtka Kozuba
ul. Brodzińskiego 5, 32-700 Bochnia

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
18 2030 0045 1110 0000 0265 7290
tytułem: "nazwisko i imię, Memoriał W. Kozuba - opłata startowa"


KOSZULKA
Ze względów technicznych zamówienia na koszulki przyjmujemy tylko do 31 sierpnia 2019. Po tym terminie prosimy o niedokonywanie wpłat za koszulki. Koszulki będzie można również kupić w biurze zawodów. Cena koszulki w biurze zawodów to 50zł, nie gwarantujemy dostępności wszystkich rozmiarów (brak możliwośći dokonania rezerwacji).

ZASADY
Prawo startu mają osoby pełnoletnie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Podczas biegu należy przestrzegać regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.
Zaleca się zabrać na trasę biegu telefon komórkowy z aktualnym numerem GOPR (601 100 300, tel. alarmowy 985). Stacja ratunkowa GOPR znajduje się przy schronisku na Markowych Szczawinach
(N49o35'15,0" E19o31'02,0").
Zawodnik jest zobowiązany ubrać się adekwatnie do aktualnej pogody i wziąć pod uwagę ewentualną jej zmianę.
Zawodnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w szczególności zbiegać ostrożnie, uważać na zawodników poruszających się wolniej, nie podejmować wysiłku nieadekwatnego do stanu zdrowia i poziomu wytrenowania.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu i podania ich w formie pisemnej do publicznej wiadomości - najpóźniej do 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów.


Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zawodników jest Stowarzyszenie im. Wojtka Kozuba z siedzibą w Bochni przy ulicy Brodzińskiego 5, 32-700, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000459543, posługujące się adresem e-mail memorialwojtkakozuba@gmail.com

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Administratorem na adres e-mailowy memorialwojtkakozuba@gmail.com.
Zawodnicy zgłaszający swój udział w zawodach, zobowiązani są do podania w formularzu zgłoszeniowym następujących danych osobowych: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Rok urodzenia oraz Kategoria. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na potrzeby organizacji zawodów. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Podanie tych danych jest niezbędne do udziału w zawodach.

Zawodnicy mogą również podać w formularzu zgłoszeniowym dobrowolnie informacje o nazwie klubu i miejscowości, w której zamieszkują. Dane te przetwarzane będą na podstawie zgody zawodnika, w celu ich zamieszczenia w prezentacji wyników zawodów. Podanie tych danych nie jest wymagane do udziału w zawodach. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Ponadto, zawodnicy, którzy chcą zamówić koszulkę z zawodów, muszą podać w formularzu zgłoszeniowym informacje o rozmiarze zamawianej koszulki. Informacja ta będzie przetwarzana wyłącznie wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia koszulki. Podstawą jej przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO.

Dodatkowo, każdy zawodnik może wyrazić zgodę na publikację jego danych osobowych Imię, Nazwisko, Nazwa klubu i Rozmiar koszulki ) na liście startowej na stronie internetowej Memoriału Wojtka Kozuba www.memorialwojtka.pl oraz zgodę na publikację jego danych osobowych (Imię, Nazwisko, Kategoria, Wynik) na liście z wynikami zawodów publikowanej na stronie www.memorialwojtka.pl oraz w dniu zawodów w biurze zawodów na tablicy wyników w widocznym dla wszystkich miejscu w celu weryfikacji ich poprawności. Podstawą przetwarzania wskazanych powyżej danych jest art.6 ust.1 lit.b RODO.

Niewyrażenie którejś z powyższych zgód powoduje, że dane osobowe danego zawodnika nie będą publikowane na liście startowej i/lub na liście z wynikami. Dany zawodnik będzie mógł ustalić, czy został dopuszczony do zawodów i/lub swój wynik zawodów, wysyłając maila na adres adres: memorialwojtkakozuba@gmail.com lub osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.

Każdy zawodnik może również wyrazić zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do celów sporządzenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej z zawodów, która będzie publikowana na stronie internetowej www.memorialwojtka.pl, profilu facebookowym Memoriału Wojtka Kozuba oraz przesyłana do sponsorów wydarzenia wskazanych na stronie www.memorialwojtka.pl. Podstawą przetwarzania wskazanych powyżej danych jest art.6 ust.1 lit.b RODO.Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody mogą być w każdym momencie wycofane za pośrednictwem adresu e-mailowego memorialwojtkakozuba@gmail.com

Dane osobowe zawodników nie są udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem sytuacji gdy zawodnik wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku dla celu przekazania jego zdjęć oraz filmu z zawodów zawierającego jego wizerunek sponsorom wskazanym na stronie www.memorialwojtka.pl) ani udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wskazane powyżej dane zawodników, które są niezbędne do przeprowadzenia zawodów oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia koszulki, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z nieprawidłowej realizacji obowiązków organizatora. Pozostałe dane – przetwarzane na podstawie zgody zawodnika – będą przetwarzane przez okres 10 lat, przy czym zgodna zawodnika na przetwarzanie powyższych danych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zawodnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przy czym w przypadku jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, wyrażenie sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z udział w zawodach.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnik ma prawo do cofnięcia zgody, co nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku naruszenia jego danych osobowych, zawodnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193.Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji zawodów oraz na opublikowanie imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej w wynikach końcowych zawodów (zgodnie z ustawą z dn.29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych).

Wysłanie zgłoszenia, wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

   
Ta strona (jak większość stron w internecie) używa cookies, czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne możesz dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.